A Línea Fotográfia honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Vásárlási feltételek

Információ – Általános Szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek az LINEA-FOTO Kft. valamennyi, a www.lineafoto.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére, valamint szolgáltatásokra érvényesek A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt az Línea Fotó Kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Az Línea Fotó Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A szerződő partner azonossága

A szerződés az LINEA-FOTO Kft.-vel jön létre.

Név: LINEA-FOTO KFT

Székhely: 8400 Ajka Váci M. út. 45.

Cégjegyzékszám: 19-09-505871

Adószám: 12649169-2-19

Számlaszám: 11748038-20022538 OTP Fiók Ajka  

Telefonszám: 06-30-779-58-14

E-mail: lineafoto@lineafoto.hu

2. A szerződés létrejötte

Szerződést a Webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja Önt arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol ellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Pénztárhoz” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az „Átvétel/tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol  megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Línea Fotó Kft. részére. Az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja; még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, azonkívül növelheti illetve csökkentheti a termék mennyiségét is a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva. Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést adott le, mely ajánlatnak minősül.

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését legkésőbb 24 órán belül automatikus e-mailben visszaigazoljuk Önnek, mely automatikus email megerősíti, hogy a Línea Fotó Kft. megkapta az Ön által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez a visszaigazolás nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja Önt, hogy megrendelése beérkezett az Línea Fotó Kft.-hoz. Az Línea Fotó Kft. az Ön ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Línea Fotó Kft. általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email 48 órán belüli megérkezésével. Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg az Línea Fotó Kft.-tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Línea Fotó Kft. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. A szerződés szövegének tárolása

A megrendelés adatait az Línea Fotó Kft. tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta az Línea Fotó Kft. részére az email-címét, akkor a Línea Fotó Kft. elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.

5. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

a. a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Línea Fotó Kft. részére az Elállási Időszak alatt. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi az Línea Fotó Kft.-nak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Línea Fotó Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (30 nap) elküldi elállási nyilatkozatát az Línea Fotó Kft. részére. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. Ha a Fogyasztó több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat A termék Línea Fotó Kft. címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Línea Fotó Kft.-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Línea Fotó Kft. visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az LINEA-FOTO Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Línea Fotó Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Línea Fotó Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe .A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Línea Fotó Kft., kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.1. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Línea Fotó Kft., vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Línea Fotó Kft. által nem befolyásolható ingadozásától függ. A visszaküldendő áruhoz Fogyasztónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és kérjük a visszaküldés okát is! Amennyiben nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését.

LINEA-FOTO Kft.
8400 Ajka, Váci M. u. 45.

Üzletcím:

8400 Ajka, Szabadság tér 8.

Az LINEA-FOTO Kft. ügyfélszolgálat elérhetősége hétköznapokon:

Nyitva tartás: H-P: 08:30 - 16:30

Sz-V: Zárva

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Línea Fotó Kft. webáruház"

Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldéskor az Ön és a Línea Fotó Kft. segítségére lehetnek, a szállítólevéllel együtt, a küldemény mellett találja Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a LINEA-FOTO Kft. ügyfélszolgálatához.

E-mail: lineafoto@lineafoto.hu

Tel.: +36 30 994 6988  

Línea Fotó Kft.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "LINEA-FOTO Kft. webáruház"

6. Árak és szállítás
Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban (Ft) értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár. A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt az Línea Fotó Kft.. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja az Línea Fotó Kft. Önt erről tájékoztatni.

7. Szállítási költségek

A Línea Fotó Kft.-nál a megrendelés összegétől függően: bruttó 20.000 Ft-ig bruttó 1.690,- Ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetni. Ez csak részben tartalmazza a bérmentesítési/szállítási és a csomagolás díjat, a fennmaradó részt az Línea Fotó Kft. Budapest Kft. vállalja át. 20.000.- Ft feletti megrendelés esetén a szállítási költséget az Línea Fotó Kft. átvállalja.

Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell az LINEA-FOTO Kft.-nak kiszámláznia. Ilyen esetben a díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívj az Ön figyelmét.

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel az Línea Fotó Kft. A terméknek a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az Línea Fotó Kft.-nak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Línea Fotó Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a LINEA-FOTO Kft. felelősséget nem vállal

8. Szavatosság

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania. hogy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős. Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (LINEA-FOTO.) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Línea Fotó Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Línea Fotó Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A Línea Fotó Kft. minden nála vásárolt műszaki cikkre 1 éves jótállási (garanciális) időt biztosít. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, azonban az Línea Fotó Kft. A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést az Línea Fotó Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Az Línea Fotó Kft. a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Línea Fotó Kft., vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó - elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Línea Fotó Kft.-nek  a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.- ha az Línea Fotó Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Línea Fotó Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az LINEA-FOTO Kft.nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Línea Fotó Kft.-t terhelik. Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a Línea Fotó Kft. alább meghatározott címén, e-mailben vagy telefonon jelezheti:

Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak. A jótállási feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nincsenek meg Önnek ezek a dokumentumok vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor kérjük, forduljon szolgáltató központunkhoz:

LINEA-FOTO Kft.

8400 Ajka, Szabadság tér 8.

E-mailcím:lineafoto@lineafoto.hu

Telefonszám: +36 88 202 -131

Mobilszám: +36 30 994 69 88

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Línea Fotó Kft. webáruház" A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.

10. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru az Línea Fotó Kft. Ajka tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Línea Fotó Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

11. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet banki előreutalással, készpénzben vagy utánvéttel. Az Línea Fotó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő számlaszámra: Línea Fotó Kft., Székhely 8400 Ajka, Váci M. u. 45., Adószám: 12649169-2-19, Számlaszám: 11748038-20022538 - OTP Bank.

Kérjük adja meg rendelési számát - illetve amennyiben rendelkezik ügyfélszámmal, - ügyfélszámát is a közlemény rovatban!

12. Kapcsolatfelvétel
Weboldalunkon az év 365 napján, a nap 24 órájában elérhetők vagyunk.

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségen: lineafoto@lineafoto.hu

A LINEA-FOTO Kft. Webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Tel.: +36 30 994 69 88

A LINEA-FOTOó Kft. Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
H-P: 9-12 és 13-16 óráig
Vagy írhat az Línea Fotó Kft. ügyfélszolgálat címére:

LINEA-FOTO Kft.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Línea Fotó Kft. webáruház"
Visszáru cím: Línea Fotó Kft. 8400 Ajka, Szabadság tér 8.

Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés

Ön a termékkel vagy az Línea Fotó Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.Línea Fotó Kft. a szóbeli panaszt -  amennyiben arra lehetősége van -  azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Línea Fotó Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.  Línea Fotó Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát Minden egyéb esetben az Línea Fotó Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Línea Fotó Kft. egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését Az Línea Fotó Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén az Línea Fotó Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt.

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az LINEA-FOTO Kft. és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a Línea Fotó Kft.-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

14. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat: lásd: Adatvédelmi nyilatkozat menüpont alatt

15. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
Az LINEA-FOTO Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatálybalépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
Az LINEA-FOTO Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházhoz, előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy a Webáruházat más domain-név alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. szeptember 11.

ÁSZF letölthető pdf. formátum


Nyereményjáték Szabályzat

 "Valentin-napi NYEREMÉNYJÁTÉK ” · (2018. 01.29 - 2018. 02. 14)
1. A játék és a szervező
1.1. Jelen szabályzat a LINEA-FOTO KFT (Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 8.) (továbbiakban: Szervező) által kezelt  https://www.facebook.com/lineaphotografia Facebook oldalon futó „üzenőfali játékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), a következő feltételekkel.

2. A játék résztvevői
2.1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy(a továbbiakban: Játékos).
2.2. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi jognyilatkozat megtételére, valamint a nyeremény átvételére csak gondnoka jóváhagyásával vagy együtt jogosult.
2.3. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag a gondnoka járhat el.
2.4. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
2.5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete
3.1.A Játék időtartama: 2018. 01. 29 - 2018 .02. 14
3.2. Sorsolás: 2018. 02. 14.
3.3. Nyertesek száma: 3 fő
3.4. Nyeremények: 1. Egyedi talpas óra, 2. Szív alakú fehér képkeret, 3. Ajándék A/4-es fotónagyítás
3.5. A játék menete: A játékosok feladata a megjelölt posztban hozzászólást írni, a játékszabályzatban rögzített időpontig.
3.6. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő felhívás szerint kell eljárnia (Például: Válaszolj helyesen a kérdésre a megadott határidőn belül)
3.7. A nyerteseket a facebook bejegyzéshez hozzászóló "játékosok" közül sorsoljuk ki, sorsolóprogram segítségével.

4. Nyeremények, nyertesek
4.1. A Játék során a nyertes a 3.4. pontban meghatározott nyeremények kerülnek kisorsolásra.
4.2. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
4.3. A nyerteseket a Szervező Facebookon keresztül értesíti a sorsolásra megjelölt időpontot követő két napon belül.
4.4. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.4.5. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
4.5.1. ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
4.5.2. ha az értesítő e-mailre 2 napon belül nem válaszol;
4.5.3. ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
4.5.4. egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
4.5.5. egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
4.5.6. jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
4.5.7. adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

5. Nyertesek értesítése
5.1. A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
5.2. Amennyiben a nyertes a kiküldött e-mailben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremény átvétele
6.1. A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.
6.2. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban

7. A Szervező felelőssége
7.1. A Szervező nem köteles vizsgálnia a Játékosok adatszolgáltatását, így a Szervező kizárja minden felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatása vonatkozásában.
7.2. A Szervezőt nem terheli felelősség
7.2.1. a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy gondnoka hozzájárulása nélküli nyilatkozatával kapcsolatban,
7.2.2. valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből,
7.2.3. egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem
8.1. A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.
8.2. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
8.3. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
8.4. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
8.5. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
8.6. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
8.7. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

9. Kizárás
9.1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
9.2. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések
10.1. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
10.2. A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.